Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Starachowicach

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?