Brocar P.P.H.U. S.C. Bronisław Kańduła Danuta Reimann-Kańduła

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?