Adam Śliż Wspólnik Spółki Cywilnej: FH Metako S.C. Adam Polak Adam Śliż

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?